Inteligentni bus sistemi se više ne vezuju samo za luksuzno stanovanje. Zahvaljujući mogućnostima koje pružaju kao što su ušteda energije, povećanje sigurnosti i unapređenje životnog prostora bus sistemi postaju jedinstveni deo modernog stanovanja.

Kako bi se ostvario puni potencijal sistem mora biti zasnovan na otvorenoj platformi, koja omogućava integraciju proizvoda različitih proizvođača. KNX bus sistem je veoma robustan i fleksibilan sistem koji omogućava upravljanje velikim brojem aplikacija, kao i proširenje sistema u kasnijim fazama. Povezivanje aplikacija kao što su rasveta, žaluzine, grejanje, hlađenje i ventilacija kao i audio/video i sigurnosni sistemi u jedinstven sistem upravljanja pruža veliki komfor korisnicima.

Zahvaljujući velikom broju proizvođača i kvalifikovanih sistem integratora širom sveta KNX standard je potpuno nezavistan od pojedinačnih proizvođača, čime predstavlja sigurnu investiciju u budućnost. Širok spektar proizvoda koji su u potpunosti kompatibilni među sobom pruža integratorima veliku fleksibilnost u kreiranju idealnog sistema upravljanja.

Multifunkcionalnost zidnih kontrolnih panela omogućava da se svi sistemi unutar prostorije kontrolišu sa jednog uređaja čime se znatno smanjuje broj uređaja za upravljanje u prostoriji. Veliki spektar dizajnerskih rešenja upravljačkih elemenata dodatno olakšava arhitektama i dizajnerima uklapanje u bilo koji enterijer.

Reference

Pogledajte naše reference rezidencijalnih, komercijalnih i javnih objekata koje smo radili.

Naše reference

Partneri

  • ABB logo
  • Features
  • Features
  • Features