Konsalting

Konsultantske usluge u svim fazama projekta. U skladu sa vašim individualnim željama tražimo najefikasnija rešenja za vaš sistem, nezavisna od proizvođača.

Planiranje i projektovanje

U bliskom kontaktu sa investitorima, arhitektama, projektantima i električarima planiramo i projektujemo sistem. Pravilna koordinacija između svih uključenih strana u ovoj fazi posla neophodna je

kako bi se uspešno odgovorilo na sve zahteve klijenta.

Programiranje

Prilikom programiranja posebno je važno obezbediti da sistem budem jednostavan za upotrebu i održavanje. Fleksibilnost sistema omogućava neograničeno reprogramiranje sistema u skladu sa novim potrebama klijenta.

Puštanje u rad

Nakon programiranja vrši se puštanje sistema u rad i provera rada sistema. Klijent se upoznaje sa sistemom i organizuje se obuka za korišćenje sistema. Ukoliko je potrebno izrađuje se i tehnička dokumentacija za korišćenje sistema.

Održavanje

Po završenom poslu pratimo rad celokupnog sistema i pružamo tehničku podršku klijentima. Pojedine delove sistema moguće je daljinski održavati. U tom slučaju izmene i nadogradnju sistema moguće je izvršiti na brži i jednostavniji način.

Partneri

  • ABB logo
  • Features
  • Features
  • Features

Reference

Pogledajte naše reference rezidencijalnih, komercijalnih i javnih objekata koje smo radili.

Naše reference