Hotel Ramonda

  • Lokacija: Rtanj, Srbija

  • Godina: 2019

  • Enterijer: Studio Unihouse - Valerija Fa Milić i Vladimir Milić

  • Foto: Relja Ivanić

  • Brendovi: JUNG, NETxAutomation

U podnožju planine Rtanj izgrađen je luksuzan hotel Ramonda, sa idejom da bude ekološki i energetski efikasan hotel u skladu sa prirodom. Izborom prirodnih materijala - drveta i kamena, kao i velikim staklenim površinama koje otvaraju hotel ka spoljašnjosti omogućeno je povezivanje sa okolnim ambijentom. Toplotne pumpe i solarni paneli koji se koriste za grejanje i hlađenje hotela, spoljašnji bio bazen sa konceptom prirodnog prečišćavanja vode, kao i punjači za električne automobile stavljaju Ramondu na mapu zelenih hotela, a kako bi se postigla maksimalna energetska efikasnost primenjena je sveobuhvatna automatizacija hotela. Centralnim sistemom upravljanja obuhvaćena je kontrola svih važnijih elektro i mašinskih instalacija, od upravljanja rasvetom, grejanjem i hlađenjem, preko sobne automatike bazirane na KNX standardu, do integracije toplotne postanice i bazenske tehnike. Kreiranjem jedinstvene platforme, pored uštede energije, osoblju hotela je omogućeno da na jednostavan način prati rad svih sistema.

Copyright © 2020 Neologic.rs. All rights reserved